VA | EN

Técnico superior de investigación Institut Universitari dels Drets Humans UV

RESPONSABLE: María José Añón Roig
Instancias: Del 30/09/2014 al 10/10/2014
Denominación del proyecto: «Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Consellería d’Educació, Cultura i Esport, CPI-14-281»
Convocatoria