VA | EN

Técnico Superior de Investigación Departament de Microbiologia i Ecologia UV

Proyecto: «Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Consellería d’Educació, Formació i Ocupació, CPI-14-114» (GVPROMETEO2012-040)
RESPONSABLE: Rosa Aznar Novella
Del 30/04/2014 al 09/05/2014
Más información / Instancia