VA | EN

Técnico Superior de Telecomunicación o Ingeniería Informática UPV

Proyecto: Realización de eventos de cooperación internacional. Responsable Científico: ROSA PUCHADES PLA
Titulación: Ingeniero de Telecomunicación o Ingeniero en Informática.
Fecha límite: 22/04/2014
Más información