VA | EN

Premi Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de màster d’història de la ciència amb una orientació professional

Els objectius del premi són donar suport als estudiants de postgrau d’història de la ciència, de la tècnica i de la medicina, que en el futur constituiran el col·lectiu professional d’aquesta disciplina, i fomentar la participació dels estudiants que compaginen la investigació històrica de qualitat amb activitats i projectes de comunicació científica en el món del periodisme, la comunicació, la museologia o el turisme.

Ofert a treballs de fi de màster d’història de la ciència en els àmbits de la història de la ciència, de la medicina i de la tecnologia, estretament relacionats amb el periodisme científic, els museus, el patrimoni científic i altres formes de comunicació.

Els treballs han d’ésser inèdits.

Per a optar al premi cal haver superat durant els tres darrers anys un dels màsters següents: Màster en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat (Universitat Autònoma de Barcelona – Universitat de Barcelona) o Màster Interuniversitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica (Universitat Miguel Hernández d’Elx – Universitat de València – Universitat d’Alacant).

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar un escrit breu redactat en català (títol i resum de quatre pàgines, com a màxim), el treball original en PDF, un certificat acadèmic personal, un breu currículum acadèmic i un breu escrit sobre les motivacions en l’elecció del tema de treball. El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica nomenarà, per mitjà de la Junta Directiva, la comissió avaluadora d’aquest premi, que farà pública al web de la Societat, i procurarà, si escau, la participació i la col·laboració dels equips de coordinació dels màsters implicats en les diverses fases d’aquest premi.

La dotació del premi és de vuit-cents euros (800 €). Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

L’acceptació del premi implica el compromís, per part dels autors, de publicar una versió adaptada de llur recerca, d’un màxim de 5.000 paraules, a la revista Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica. El treball haurà de seguir les normes de publicació de la revista, publicades al web de la Societat.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 10 de juliol de 2020.

Termini d’admissió de candidatures: 29 de novembre de 2019, a les 13 hores.

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2020

Més detalls.

Fuente: IHMC